Co dělat, když sousedovy stromy stíní okolí?

Právní služby využíváme při sepisování a kontrole smluv s různými organizacemi na dodávky našich produktů. Dobří právníci, kteří nikdy nespěchají, vám řeknou všechny nuance a udělají vše profesionálně – za téměř dva roky práce nenastaly žádné problémové situace po poskytnutí jejich služeb.

Po otci jsem zdědil obchod, který byl mírně řečeno nerentabilní. Nebyla ani chuť, ani příležitost to udělat. Abych nepřišel o peníze, rozhodl jsem se firmu zlikvidovat. Ukázalo se, že to není tak jednoduché. Byly tam nějaké nuance. Do Caesar Consulting mě přivedl známý. Musím říct, že jsme hned začali pracovat. Záležitosti týkající se společnosti byly vyřešeny, úspěšně zlikvidovány a poměrně rychle. Právník, kterého před nimi kontaktovali, namaloval jiný obrázek. Tak to mám radost.

V únoru 2019 jsem se obrátil na společnost Eclex se žádostí o službu registrace nájemní smlouvy, náklady mi byly okamžitě sděleny (20000 XNUMX rublů), za tyto peníze jsem obdržel celý balík dokumentů, které jsem potřeboval, konzultace o všech otázkách , ověření všech dokumentů, které již existovaly, právníci zorganizovali proces předkládání dokumentů úřadům a přijímání dokumentů. Nejdůležitější je, že mi připravili nájemní smlouvu zohledňující všechna moje přání a úpravy a ne standardní staženou z internetu. S výsledkem jsem naprosto spokojená.

Hledali jsme společnost, která by poskytovala kvalitní registrační služby, abychom předešli problémům v budoucnu. Na základě doporučení jsme se shodli na uvedeném. Už při konzultaci bylo jasné, že kluci jsou profesionálové. Vše proběhlo rychle, pomohli se shromažďováním podkladů, všechny fáze byly dokončeny co nejrychleji díky zkušenostem a dovednostem specialistů. O profesionalitě zaměstnanců společnosti nelze pochybovat.

 • Zákony, změny, právní akty
 • Dokumenty, formuláře, žádosti
 • Všechny společnosti
 • Všechny firmy na mapě
 • Zprávy
 • Právní pomoc online
 • užitečný

Obsah

 1. Stín na plotě – jak bránit svá práva, když sousedova zahrada nebo dům stíní místo?
 2. Zjišťujeme, zda byly porušeny standardy SNIP – a sami je neporušujeme!
 3. Minimální vzdálenost od hranice cizího majetku k vašemu (vašemu)…
 4. Musíte si také pamatovat, že.
 5. Co dělat, když plot, dům nebo zahrada souseda stíní okolí – návod
 6. Pokyny tedy vypadají takto:
 7. Jak správně podat žalobu, když sousedé stíní nemovitost a nechtějí situaci napravit?
 8. Kdo může pomoci dokázat skutečnost stínění?
 9. K poznámce:
 10. Jak konkrétně jsou tedy vaše práva porušována?
 11. Jaké dokumenty budete potřebovat?
 12. Je možné požadovat náhradu morální újmy?
 13. Je možné požadovat náhradu nákladů na vyšetření a právní poplatky?
 14. Měli by být svědci postaveni před soud?
 15. Jaké může být rozhodnutí soudu?

Stín na plotě – jak bránit svá práva, když sousedova zahrada nebo dům stíní místo?

Situace, kdy kvůli sousedově zahradě nebo vysoké budově není v okolí dostatek slunce, je velmi častá. V dnešní době se málokdo zajímá o stavební normy při zakládání pozemků, natož o to, že sousedova zeleninová zahrádka může uschnout nedostatkem slunce – a ještě více.

Co dělat, když vás a vaši zahradu soused bezostyšně připravuje o řádné slunění a kde podat stížnost?

Obsah článku:

Zjišťujeme, zda byly porušeny standardy SNIP – a sami je neporušujeme!

Příliš hlasitá hudba v sousedově domě nebo jeho auto blokující silnici jsou snadno řešitelné problémy. Ale stromy na sousedově pozemku a budovy, které stíní váš dvůr, jsou již problémem. Sousedův dům není auto, nedá se s ním hýbat. Stejná situace nastává, pokud se váš soused rozhodl zabrat část vašeho pozemku.

READ
Co znamená jméno Wanda?

Takové konflikty často vyústí ve skutečnou válku, kterou nemůže vyřešit obyčejný čajový dýchánek (ani za účasti předsedy).

Na co by měl vlastník lokality (vlastník pozemku) pamatovat při zahájení stavby nebo terénních úprav lokality?

Hygienické normy pro stavebnictví se jasně odrážejí v SP 30-102-99 „Plánování a rozvoj ploch nízkopodlažní výstavby“ (SNiP 30-02-97).

Čtěte a pamatujte (platí pro všechny vlastníky pozemků)!

Minimální vzdálenost od hranice cizího majetku k vašemu (vašemu)…

 1. Doma – nejméně 3 m. A nejméně 6 m od oken obytných místností vašeho domu k sousedovu domu, garáži, koupelně, stodole.
 2. Lázeňské domy/garáže a další objekty – 1 m.
 3. Stavby, ve kterých se chovají hospodářská zvířata/drůbež – 4 m. Poznámka: tyto stavby jsou přípustné pouze za 3 podmínek – přístavba k panskému dvoře, izolace od obytných místností (nejméně 3 hospodářské místnosti mezi nimi), izolovaný vchod – ne blíže než 7 m od hlavního vchodu do domu.
 4. Keř – 1m.
 5. Stromy střední velikosti – 2 m.
 6. Vysoké stromy – 4 m.

Musíte si také pamatovat, že.

 1. Tato vzdálenost se měří od základny nebo (pokud žádná není) od stěny domu za předpokladu, že stavební prvky vyčnívají vůči rovině stěny maximálně o 50 cm (přesah střechy nebo přístřešek, arkýř nebo veranda). Více než 50 cm? To znamená, že vzdálenost by měla být měřena od průmětu prvků na zem nebo od samotných vyčnívajících částí.
 2. Přípustná výška zahradního plotu je 1,5m.Mělo by to být mříž nebo síť. Slepé ploty na straně příjezdové cesty nebo ulice jsou přípustné, ale pouze pokud existuje rozhodnutí valné hromady spolku dacha.
 3. Požadavky SNiP se nevztahují na případy s individuální bytovou výstavbou. Pravidla v případě individuální bytové výstavby by měla být vyjasněna s místní správou (pozn. odbor architektury a urbanismu).
 4. Na individuální bytovou výstavbu se nevztahují ani „standardy stínění“. Přesněji řečeno, existují normy slunečního záření, které se však zpravidla nedodržují. Hlavní věc je, že slunce by mělo být na místě alespoň několik hodin denně. Z hlediska přísných standardů individuální bytové výstavby jsou nejdůležitější: dodržování protipožárních přestávek, minimální vzdálenost 3 m od sousedního plotu a minimální vzdálenost 5 m od červených čar.
 5. O zastínění lokality můžeme mluvit bez ohledu na to, zda se na ní nachází obytná budova.
 6. Normy slunečního záření (stínění): 3 hodiny nepřetržitě v období léto-jaro nebo celková doba trvání 3,5 hodiny. V obtížných městských podmínkách – až 2,5 hodiny. Přiměřený výpočet doby slunečního záření provádí licencovaná organizace již ve fázi schvalování developerského projektu.
 7. Pokud vás trápí kousek sousedovy střechy trčící na vašem pozemku nebo větve jeho stromů/keřů, pak máte právo problém tohoto pohoršení vyřešit dle vlastního uvážení. Například kácení větví visících nad vaší zemí. Koneckonců, toto je vaše oblast. Pokud ale svým jednáním způsobíte škodu na hmotném majetku vašeho souseda (například strom, ze kterého jste odřezali větve, uhyne), pak můžete nést odpovědnost za úmyslné poškození cizího majetku. Jednejte proto přísně podle zákona.
READ
Co je účinnější proti štěnicím, studené nebo horké mlze?

Co dělat, když plot, dům nebo zahrada souseda stíní okolí – návod

Bohužel, podle soudní praxe většina těchto případů končí odmítnutím uspokojení pohledávek. V lepším případě částečná spokojenost. Pokud se totiž nemůžete na svém pozemku opalovat podle svého obvyklého rozvrhu, není to vůbec důvod, aby soudce požadoval po sousedovi zbourání části jeho domu.

Jiná věc je, jestli vám stínování vašeho webu způsobilo nějakou újmu. Ale ještě se to musí dokázat. A ve většině případů to bude opět problematické.

Pokyny tedy vypadají takto:

 1. Nejprve se pokuste problém vyřešit mírovou cestou. Totiž prostřednictvím dialogu. Možná, že soused, který si s vámi chce udržet dobrý vztah, udělá ústupky sám a vy najdete řešení, které bude vyhovovat vám oběma.
 2. Soused si nechce povídat nebo nelze najít majitele sousední nemovitosti? Pošlete písemnou žádost (s odkazem na SNiP) poštou, abyste odstranili porušení. Samozřejmě pouze doporučeně (pozn. – s upozorněním a seznamem příloh). Nezapomeňte stanovit lhůtu pro splnění vaší žádosti (například 14 dnů od obdržení dopisu) a uveďte svůj úmysl podniknout právní kroky, pokud nebudou opravy ve stanovené lhůtě opraveny. Váš pokus o smírné vyřešení problému bude soud zohledněn (v případě potřeby).
 3. Následuje stížnost k předsedovi. Dnes mají předsedové bohužel menší pravomoci než za starých dobrých časů, ale mají pravomoc obrátit se na místní správu (odbor architektury) a následně pomoci s podáním žaloby. Předseda Vám také může vydat stanovisko k zákonnosti stavby/zahrádky na pozemku Vašeho souseda. Správu však můžete kontaktovat sami.
 4. Napište přihlášku do představenstva zahrádkářského svazu. Její zástupci se budou muset dostavit k Vám na pozemek a posoudit, zda nacházíte chybu u souseda, nebo zda stín padající z jeho stavby/zahrady na Váš pozemek skutečně zasahuje do zahradničení. Oprávněnost stížnosti je důvodem pro to, aby rada požadovala od souseda odstranění porušení.
 5. Kontaktujte nezávislou organizaci pro využívání půdy – nechat je provést vyšetření a rozhodnout se.
 6. Nic nepomáhá? Kódy jsou porušeny, stínování vám škodí a váš soused se „usmívá a mává“? Pojďme k soudu.

A přesto hledejte kompromis. Vždy se můžete dohodnout s kýmkoli, pokud chcete. Hlavní otázkou, na kterou byste si měli odpovědět sami, je, zda se chcete jen pomstít sousedovi, nebo zda je škoda zastíněním zcela reálná a hmatatelná.

A neodkládejte řešení problému: Stavba domu, která může způsobovat stínění, by měla být zastavena hned na začátku. A ne, když je dům již postaven a vrhá velkorysý stín na vaši oblíbenou „haciendu“.

Jak správně podat žalobu, když sousedé stíní nemovitost a nechtějí situaci napravit?

Než podáte žalobu k soudu ohledně zastínění vašeho pozemku sousedovými stromy nebo stavbou, zamyslete se nad svým právním postavením a nad tím, co budete nuceni obhajovat.

READ
Jak používat bramborový odvar?

Každý prvek nároku by měl být analyzován – závisí na něm úspěch celého podniku. Bude to nárok na náhradu škody? Nebo budete požadovat odstranění přestupků, které vám způsobily škodu?

Na základě toho podejte svůj nárok.

Kdo může pomoci dokázat skutečnost stínění?

Obracíme se pro tyto papíry (zjištění, závěry) na.

 1. Předseda zahradnictví.
 2. V představenstvu zahradnického partnerství.
 3. Do místní správy.
 4. Do nezávislé územní organizace.

K poznámce:

 1. Regulační dokumenty, které by upravovaly zastínění lokality, dnes prostě neexistují. Stejně jako normy pro úroveň slunečního záření. Proto se prostě nemůžete odvolávat na nějaký oficiální paragraf zákona.
 2. I když váš soused během výstavby porušil hygienické normy (v důsledku čehož byla vaše lokalita zastíněna), pouze ve vzácných případech bude tato drobná skutečnost základem pro demolici jeho budov nebo přesazení stromu. O demolici se zpravidla ani neuvažuje, pokud neexistují závažné důkazy o porušení práv žalobce.

Tedy pro úspěch u soudu musíte prokázat nikoli porušení hygienických norem ze strany souseda, ale porušení vašich práv (§ 304 občanského zákoníku). To je nejdůležitější bod, na kterém záleží, zda soudce rozhodne kladně a zda soused přestupky odstraní.

Stojí za zmínku, že provádění různých zkoušek (včetně soudních a technických) a samotný soudní spor vezme žalobci spoustu peněz z kapsy. A bude záležet na rozhodnutí soudce, zda prostředky vynaložené žalobcem budou po soudním líčení vymáhány od žalovaného, ​​nebo zda žalobce zůstane ve stejné zastíněné oblasti, ale také bez peněz.

Jak konkrétně jsou tedy vaše práva porušována?

Důvody pro reklamaci se mohou lišit.

 1. Porušení protipožárních předpisů sousedem (nárok ale v tomto případě již nebude o zastínění vašeho webu, ale o ohrožení vašeho života a požadavku na odstranění porušení – § 304 občanského zákoníku). Solidní argument, který stojí za pozornost.
 2. Ušlý zisk v důsledku zhoršení podmínek pro pěstování zemědělských plodin z důvodu zastínění lokality (zhoršení využití pozemku). Pokud je vaše zahrádka vaším jediným způsobem obživy nebo provozujete minipodnik, který prodává zeleninu z vaší zahrady, pak máte šanci na kladné rozhodnutí soudce. Ale opět, zásobte se důkazy – obvykle jsou takové důvody prakticky neprokazatelné.
 3. Poškození vašeho domova a vašeho zdraví v důsledku růstu plísní na stěnách budovy z důvodu nedostatku slunce a vysoké vlhkosti v podmínkách „celkového“ zastínění prostoru. Existují také situace, které mají tendenci nastat ve zvláště vlhkých oblastech.
 4. Ničení půdy a zásahy do vaší stavby kvůli stromům rostoucím na sousedově pozemku nebo porušení hygienických norem při stavbě sousedního domu. A opět, tvrzení není o zastínění místa – důvody jsou úplně jiné. Ale tyto důvody pro vás mohou být také východiskem, pokud není možné eliminovat přestupky vašeho souseda jiným způsobem.
 5. Stínící plocha. Pokud se tato hodnota rovná 2-3 % lokality, pak nelze očekávat kladné rozhodnutí. Jiná věc je, zda je zastíněna 1/3 nebo 50 % plochy. Totéž platí pro porušení hygienických norem. Pokud došlo k porušení normy pro vzdálenost od domu žalovaného k hranici vlastnictví žalobce o 5–15 cm, je nepravděpodobné, že by to bylo pro soud důležité.
 6. Jasná souvislost mezi porušením SNiP sousedem a porušením vašich práv. Žaloba bývá podána záporně a soud se řídí určitým ustanovením zákona o právu vlastníka domáhat se odstranění porušení jeho práv. Porušení SNiP samotným sousedem se však nemůže stát základem pro uspokojení takového nároku, pokud nebyla porušena práva žalobce (nebo to žalobce nemohl dokázat). Žalobce musí prokázat, že právě porušení SNiP žalovaným vedlo k porušení jeho práv jako vlastníka.
READ
Jak vznikají melouny ve skleníku?

Jaké dokumenty budete potřebovat?

 1. Názor nezávislých odborníků na každé porušení práv (komplexní územní řízení a stavebně technické expertizy). Poznámka: znalec musí mít patřičné licence, osvědčení a kvalifikaci, jinak soud k jeho závěru prostě nebude přihlížet. Toto vyšetření potvrzuje porušení pravidel pro oslunění obytných prostor (pozn. – mají poradní charakter, ale v určitých případech jsou důležité), skutečnost absence vegetace ve zastíněné části lokality atd.
 2. Všechny možné důkazy o porušení vašich práv.
 3. Závěry od předsedy, od místní správy atd.
 4. Výpovědi svědků.
 5. Dobře navržený nárok.
 6. Důkaz o vaší snaze vyřešit spor mimosoudně.

Je možné požadovat náhradu morální újmy?

Zákon nestanoví náhradu morální újmy v těchto majetkoprávních vztazích (z důvodu zastínění stránek).

A bude téměř nemožné prokázat, že jste „fyzicky a morálně“ trpěli vinou obžalovaného.

Je možné požadovat náhradu nákladů na vyšetření a právní poplatky?

Umět. Uspokojení těchto požadavků je však možné pouze s absolutním kladným rozhodnutím soudu.

V případě částečného uspokojení nároku jsou náklady obvykle přiznány žalobci a žalovanému v poměru k výši všech soudem uspokojených/neuspokojených nároků/požadavků a v přiměřených mezích.

Měli by být svědci postaveni před soud?

Pokud jejich svědectví může být užitečné u soudu, pak samozřejmě ano. Dokážou například, že v důsledku zastínění plochy vaše zahrada přestala „nést ovoce“ a celkově se výrazně vyčerpala vegetace. Atd.

Jaké může být rozhodnutí soudu?

Pokud existují důkazy o uvedených žalobních důvodech, existuje šance na kladné rozhodnutí soudu požadující, aby soused odstranil všechna porušení (až do demolice stavby nebo výsadby stromů) a uhradil náklady žalobce za vyšetření, právní poplatky, atd.

V případě neexistence nebo nedostatku důkazů a také nekompetentních vyšetření bude rozhodnutí s největší pravděpodobností negativní (se vším, co z něj vyplývá).

Dobré odpoledne, za 20 let stromy na pozemku souseda velmi vyrostly, smrky a břízy mají 30 metrů, stíní okolí, nic neroste, mnoho stromů roste blízko plotu, existuje zákon? kterým je možné zavázat sousedy ke kácení stromů nebo kácení vrcholků stromů do 5 metrů

Olgo, ahoj. Existuje umění. 304 Občanského zákoníku Ruské federace ohledně vaší otázky.

Vlastník se může domáhat odstranění jakýchkoliv porušení svých práv, i když tato porušení nebyla spojena se zbavením držby.

Domníváte-li se, že jsou z důvodu Vaší záležitosti porušována Vaše práva a oprávněné zájmy (stín na Vašem pozemku, nebezpečí, že na Vás spadne strom apod.), máte právo věc řešit soudní cestou, soudní spory, jít k soudu, umění. 3 Občanského soudního řádu Ruské federace.

Soud bude muset prokázat, že byla porušena vaše práva.

Jelikož porušené právo podléhá ochraně.

READ
Jak rychle řízky zakořeňují?

Musíte poskytnout důkaz o porušení vašich práv z vaší otázky, čl. 56 Občanský soudní řád Ruské federace.

Vzhledem k tomu, že jako zúčastněná strana máte právo obrátit se na soud za účelem ochrany svých porušených nebo sporných práv, svobod nebo oprávněných zájmů.

Žalobu, žádost, stížnost, prezentaci a další písemnosti lze soudu podat v papírové nebo elektronické podobě, a to i ve formě elektronického dokumentu.

Pokud potřebujete pomoc s přípravou reklamace, kontaktujte mě prosím prostřednictvím chatu v soukromé zprávě.

Dobrý den!
Vy jako vlastník máte právo požadovat po sousedech odstranění nedostatků, v tomto případě kácení stromů, které stíní vaši lokalitu na základě čl. 304 občanského zákoníku Ruské federace.

Vzdálenost, ve které mohou být stromy vysazeny na místě, je regulována: SNiP 30-02-97; SP 30-102-99.

K plotu na sousedním pozemku Vzdálenost, ve které mohou být stromy vysazeny, závisí na jejich výšce: 4 metry od plotu by měly být odděleny stromy o výšce 15 metrů, to jsou borovice, javory, duby, břízy;

2 metry, jedná-li se o středně velký strom, vysoký do 10 metrů, jedná se o jabloně, hrušně, třešně, meruňky, švestky;

1 metr, pokud mluvíme o zakrslém stromu, například kalina, keře.

Pošlete písemnou stížnost sousedům, stížnost Správě a poté spor řešte soudní cestou.

Dobré odpoledne. Řekněte mi, chceme prodat 2 nemovitosti, pozemek, který je ve vlastnictví 2 roky a byt, který je ve vlastnictví 10 let. Máme platit daň, když se pozemek prodá za méně než 1 milion a zároveň se prodá byt nad 1 milion?

Dobrý den, mému synovi je 18 let, bývalý manžel dluží alimenty, co mám dělat, když po dosažení zletilosti případ není uzavřen?

Dobré odpoledne, v letech 2003-2005 jsem si vzal úvěr od Home Creditu a Russian Standard na 20 a 30 tisíc, které nebyly zcela splaceny. Počínaje rokem 2017 jsem si začal napravovat úvěrovou historii tím, že jsem si bral a splácel půjčky bez opožděných plateb mikrofinančním organizacím, poté mi byla schválena kreditní karta, nejprve od Sber, o něco později od Tinkof, vždy platím pravidelně. Bonita byla nadprůměrná, splátkové kalendáře i půjčky mi byly schváleny. Od roku 2022 mi začali volat z NAO Pkb s upomínkou na staré dluhy, které koupili, nechápal jsem od které banky a různé nabídky k zaplacení. Nechtěl jsem jim platit, nikoho takového neznám, možná jsou to podvodníci. Nyní jsem vytvořil úvěrovou historii a vidím velmi nízké hodnocení a pozdní platbu od NAO PKB ve výši 20 tisíc rublů. Jak je to možné, když už uplynuly všechny lhůty pro uplatnění reklamace, jak by mi mohli zničit KI? A co s tím dělat? Zaplatit je? Vyžaduje se podrobná placená odpověď s kroky krok za krokem.

Dobré odpoledne Mimo SNT na prázdné půdě vyvrtal člen SNT studnu hlubokou 9 metrů, položil potrubí na své místo a vodu využívá pro své potřeby. Ukázalo se, že pozemek, na kterém byla studna vrtána, patří správě městské části. Jaké důsledky to bude mít pro člena SNT a předsedu?

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: