Co znamená tvar hovínka?

Bristol Stool Shape Scale je nástroj pro hodnocení konzistence stolice dospělého. Stupnice byla vyvinuta v roce 1997 skupinou britských lékařů, aby přesněji popsala typy stolice a jejich vztah k funkci střev. Toto měřítko je grafické, kde je 7 druhů stolice – od pevné po tekutou.

Když je stolice ve formě tvrdých shluků a obtížně prochází střevy, měli byste se poradit s lékařem, protože to může být příznak zácpy. Pokud má stolice naopak tekutou konzistenci a vyskytuje se často, může to být známka průjmu. V obou případech konzultujte diagnózu a léčbu s lékařem.

Normální stolice má střední konzistenci, kterou lze popsat jako „pevnou, ale měkkou“. Toto je typ 4 na stupnici Bristol. Normální stolice by měla být schopna projít střevy poměrně snadno, aniž by se cítila napjatá nebo bolestivá.

Odlišovat může i barva taburetu. Normální stolice je obvykle hnědé barvy, která je tvořena přebytkem žluči ve střevech. Stolice se však může objevit v různých barvách v závislosti na jídle, které jste jedli. Pokud si všimnete neobvyklé barvy ve stolici (jako je světlá nebo červená), kontaktujte svého lékaře.

Frekvence a objem normální stolice u dospělého

Frekvence a objem normální stolice u dospělého

Normální konzistence a objem stolice se může lišit od osoby k osobě. Obecným doporučením je, že stolice by měla být měkká, hladká a nezpůsobovala obtíže při vyprazdňování. Mělo by se snadno uvolnit z konečníku bez použití síly.

Bristolská škála tvaru stolice pomáhá klasifikovat typy stolic na základě jejich tvaru a struktury. Obsahuje sedm typů stolice, od tekuté (typ 1) po tvrdou, drsnou stolici (typ 7). Stolice typu 3 a 4 jsou považovány za normální – mají výrazné robustní tvary a měkkou texturu. Někteří lidé však mohou mít mírné odchylky od těchto typů a přesto být považováni za normální.

Ačkoli se normální frekvence stolice může u každého člověka lišit, považuje se za normální mít 3 stolice denně až 3krát týdně. Odchylka od tohoto rozmezí může být způsobena různými faktory, včetně stravy, fyzické aktivity a celkového zdraví.

Pokud máte problémy s vyprazdňováním, jako je častý průjem, zácpa, krev ve stolici nebo přetrvávající změny barvy nebo struktury stolice, měli byste navštívit svého lékaře. Lékař bude schopen posoudit váš stav a v případě potřeby předepsat vhodnou léčbu.

Je důležité si uvědomit, že každé tělo je jedinečné, proto byste se měli poradit se svým lékařem, pokud existují nějaké pochybnosti nebo neobvyklé změny ve funkci střev. Pro přesnou diagnózu a léčbu je také velmi důležité informovat svého lékaře o vašich příznacích a diskutovat o jakýchkoli předchozích nebo základních zdravotních stavech.

READ
K čemu jsou třezalkové květiny?

Konzistence stolice – co je považováno za normální?

Co by mělo být považováno za normální pro konzistenci stolice? Normální stolice by měla být tvořena, měkká a snadno prostupná střevy bez potíží. Barva stolice se může lišit od světle žluté po tmavě hnědou.

O jakých dalších parametrech stolice je důležité informovat lékaře? Je důležité hlásit frekvenci stolice, objem a strukturu stolice. Tyto faktory mohou být indikátory problémů s trávicím systémem.

Jak se tvoří konzistence stolice? Tvar a konzistence stolice se tvoří ze zbytků potravy při průchodu střevy. Tekutina z potravy se vstřebává do střevní stěny a zbytky potravy se tvoří ve stolici. Hladina tekutiny a zbytkové hmoty určuje konzistenci stolice.

Jaké typy stolice existují? Bristolova stupnice se používá k popisu konzistence stolice. Stolici klasifikuje do 7 typů dospělých, od volné (Typ 1) až po plně formovanou (Typ 7). Tabulku stupnice tvaru Bristolské stolice lze nalézt online.

Co dalšího je důležité vědět o konzistenci stolice? Normální konzistence stolice se může lišit od člověka k člověku. Je možné, že u některých lidí bude měkká nebo polotekutá stolice považována za normální konzistenci stolice, zatímco u jiných bude normální stolice tvořená. Je důležité si uvědomit, že konzistence stolice může být individuální a odrážet trávicí vlastnosti každého člověka.

Jak se tvoří normální stolice u dospělého?

Jak se tvoří normální stolice u dospělého?

Obvykle se za normální považuje stolice, která má následující vlastnosti:

  1. Barva stolice se může lišit od světle žluté po hnědou. Pokud má vaše stolice jinou neobvyklou barvu, měli byste se poradit s lékařem.
  2. Textura stolice by měla být dostatečně měkká, aby nezpůsobovala nepohodlí při vyprazdňování. Pokud je stolice příliš tvrdá nebo příliš volná, může to být také příznakem problému.
  3. Tvar stolice se může lišit, ale u normální stolice má obvykle tvar zploštělé klobásy nebo banánu.
  4. Objem stolice se může lišit v závislosti na jídle, které člověk přijímá, ale v průměru se pohybuje kolem 100–200 gramů.
  5. Frekvence stolice se u každého člověka liší, ale za normální se považuje obvykle 1-3x denně nebo několikrát týdně. Pokud je frekvence stolice velmi odlišná od normální, může to být příznakem problému.

Dalším důležitým aspektem, který je třeba vzít v úvahu při posuzování normality stolice, je Bristolská škála tvaru stolice. Tato stupnice rozděluje stolici na 7 typů, od 1 do 7, z nichž každý odráží specifickou konzistenci a tvar. Za normální jsou považovány typy 3 a 4, které odpovídají stolici měkké konzistence a tvaru zploštělé klobásy nebo banánu.

READ
Co ovlivňuje produkci vajec křepelek?

Máte-li jakékoli pochybnosti o normálnosti vaší stolice, její barvě, struktuře nebo frekvenci stolice, doporučuje se poradit se s lékařem. Bude schopen provést potřebný výzkum a stanovit přesnou diagnózu.

Objem normální stolice u dospělého

Objem normální stolice u dospělého

Jaké jsou parametry normální formy defekace a co je považováno za normální?

K popisu stolice se často používá Bristolova stupnice, která kategorizuje typy stolic na základě jejich konzistence a textury. Kromě typu stolice je však důležitý i její objem a barva.

Pro dospělého je normální objem stolice obvykle přibližně 100-200 gramů denně. Tento údaj se však může lišit v závislosti na stravě, zdravotním stavu a dalších faktorech. Je důležité, aby stolice měla dostatečný objem, aby se zajistilo úplné vyprázdnění a zabránilo se zácpě.

Co dalšího je důležité vědět o normální stolici? Normální stolice by měla mít odpovídající barvu – hnědý odstín, který je obvykle způsoben trávicími procesy v těle.

Pokud máte pochybnosti nebo dotazy týkající se objemu, parametrů nebo frekvence stolice, doporučuje se poradit se s lékařem. On nebo ona vám bude moci říci více o tom, co je považováno za normální a jaké typy stolice jsou normální.

Je také důležité navštívit svého lékaře, pokud má vaše stolice abnormální konzistenci a strukturu nebo pokud se výrazně mění frekvence stolice.

Je třeba si uvědomit, že každý organismus je individuální a tvorba stolice závisí na mnoha faktorech. Chcete-li získat konkrétní doporučení a podrobnější informace o normě a odchylkách, kontaktujte odborníka.

Někteří hádají na kávové sedlině, ale doporučujeme přejít na analyticky přesnější biomateriály! Co znamená tvar hovínka? Proč pro to přišli s celou bristolskou stupnicí? Na hlavní otázky odpovídá Alexey Paramonov, PhD, gastroenterolog, terapeut a generální ředitel kliniky Rassvet.

vybrat
typ hovínka pro více podrobností

Ano! Bristol Stool Shape Scale rozděluje výkaly do 7 typů v závislosti na jejich konzistenci: od tvrdých, jako jsou ořechy, až po velmi tekuté. Stupnice byla vyvinuta Meyersem Haytonem na University of Bristol a poprvé publikována v roce 1997.

„Hodnota stupnice by neměla být přehnaná, je čistě technická,“ vysvětluje Alexey Paramonov. „A pro jeho vzhled byly dva předpoklady. Prvním je zjednodušení a sjednocení terminologie ve vědeckých článcích tak, abyste pokaždé nepopisovali tvar fekálií, ale jednoduše uvedli „formu číslo 2“ a každý by pochopil, o čem mluvíme. Ale hlavním důvodem bylo to, že lidé jsou ve svých výrazech stydliví, je pro ně těžké mluvit o tvaru jejich stolice – mnohem snazší je ukázat číslo 4. Bristolská škála tvaru usnadňuje odebírání anamnézy.“ Dnes se stupnice používá všude: v Rusku, USA, Číně a dále na seznamu. Pokud tedy potřebujete vysvětlit gastroenterologovi nebo proktologovi na druhé straně planety, stačí uvést číslo typu stolice, kterou máte, a můžete si být jisti, že vám bude rozumět. No, pojďme si projít typy?

READ
Jak můžete popsat granátové jablko?

“Jsou to také ovčí výkaly – tato formulace se v ruské medicíně používá od začátku XNUMX. století,” říká Paramonov. První typ může podle lékaře naznačovat, že člověk pije málo vody a/nebo konzumuje málo rostlinné vlákniny: zeleninu, ovoce a bylinky, a také to, že vstřebávání vody ve střevech je velmi aktivní a v ní zbývá málo vody. střeva (to může záviset na mnoha faktorech: od genetiky a klimatu, ve kterém člověk žije, až po přítomnost výše zmíněné vlákniny ve střevech). “Když není dostatek vody, výkaly se tvoří jako husté útvary,” vysvětluje Alexey. – Je to zácpa. I když člověk chodí s takovými výkaly na záchod každý den (nebo dvakrát denně), stále je to zácpa. Tento stav vyžaduje nápravu – problém je spojen s riziky komplikací: enterokolitida a hemoroidy.“

První typ stolice ukazuje na zácpu a Paramonov navrhuje léčit ji jako jakoukoli jinou zácpu: laxativy, které zvětšují objem střevního obsahu. Pokud se jedná o neustálý příběh (a ne o jednorázový výskyt), měli byste se poradit s lékařem.

Tento formulář je podobný předchozímu. Ale v tomto případě se tvrdé hrudky, které jsme popsali výše, slepily. „Vše, co jsme řekli o prvním typu, platí i pro druhý. Ale druhý je ještě méně příznivý v tom smyslu, že tyto slepené hrudky obtížně vycházejí z konečníku,“ říká Alexey Paramonov. „Může to bolet, může to poškodit konečník. A jestliže v prvním případě mnozí vydrží roky, i když je to špatně, ve druhém případě nevydrží dlouho: s vysokou pravděpodobností se hemoroidy zhorší a z hemeroidu poteče krev.“ Léčba je stejná jako u prvního typu výkalů a opatření musí být zpravidla přijata okamžitě.

Tento typ se již blíží normálu, ale ve většině případů může být stále příznakem lehké dehydratace. „Vše, o čem diskutujeme, je odrazem obsahu vody,“ říká Alexey. “Množství vody je zde téměř normální; ve většině případů lidé třetího typu nechodí k lékařům a mají malé obavy.” Lékař poznamenává, že mezi potenciální problémy patří plynatost nebo nepravidelné pohyby střev: čím méně tekutiny, tím déle trvá, než její obsah projde střevy, a doba průchodu je přímo úměrná produkci bakteriálních plynů (pokud je proces urychlen , pak se plyn přestane tvořit). Ve většině případů vyžaduje normalizace stavu pouze úpravu stravy. “Doporučujeme, abyste nezapomněli jíst okurky, rajčata a jablka, ochutili salát rostlinným olejem – a všechno se zlepší,” říká Paramonov. — Někdy je třeba předepsat projímadlo, někdy je třeba předepsat střevní septik k odstranění nadměrné tvorby plynu. Ale to vše je předepsáno podle indicií.“

READ
Co je alpský úl?

Dlouhé elastické hovínko je zlatým standardem Bristolské škály tvaru stolice a sovětských učebnic gastroenterologie.

„Pokud otevřeme sovětskou učebnici z roku 1950, čtvrtý typ bude označen jako klobásový. A podle těchto měřítek je to ideální volba,“ říká Alexey Paramonov. „Musíme ale vzít v úvahu, že tyto učebnice byly napsány v době, kdy lidé jedli hlavně chléb a obiloviny a zelenina a ovoce nebyly ve stravě po celý rok. Takže dnes to není jediná, ale jedna z možností normy. Řekněme, že pátý typ je stejná norma. Vše záleží na povaze stravy.“

Lékař také poznamenává, že čtvrtý typ stolice sám o sobě necharakterizuje vaši stravu jako ideální – může také naznačovat, že jíte pouze rýži, ale pijete hodně vody.

„Tato možnost je dnes běžnější než kterákoli jiná – alespoň ve městech s více než milionem obyvatel. Kde jsou lidé zvyklí jíst po celý rok zeleninu a ovoce, kdo má vždy k obědu salát. Ale tam, kde jedí smaženou klobásu a těstoviny, to tak není,“ říká Alexey Paramonov. — Někomu může tento typ židlí vzbuzovat obavy: důvodem jsou tytéž učebnice z roku 1950, kde se píše, že ideální židlí je až čtvrtý typ. Pokud ale konzumujete hodně vlákniny, pak s největší pravděpodobností bude tato možnost. A tohle je norma.”

„V sovětské gastroenterologii se takové stolici říkalo kašovitá: je měkká, s vysokým obsahem plynů. Často je doprovázena naléhavými nutkáními, když potřebujete naléhavě běžet na toaletu, říká Alexey Paramonov. – Může se také jednat o variantu normy, pokud se nejedná o dominantní typ. Ale když je tento stav trvalý, může to znamenat syndrom dráždivého tračníku. Hlavní je, jestli to člověka trápí nebo ne. Dokáže udržet židli nebo se bez problémů nedostane do práce. To vše je potřeba vyřešit.” Pokud šestý typ tvoří méně než čtvrtinu všech pohybů střev, pak to může být varianta normy. Pokud je to čtvrtina nebo více, je to důvod jít k lékaři, abyste zjistili, co se děje.

Zde nejsou žádné možnosti – normálně se stolice takto nevyskytuje, je to průjem. Pak vyvstává otázka frekvence: pokud se jedná o jednorázovou událost, pak se s největší pravděpodobností jedná o infekci. A pokud je taková stolice pozorována po dobu tří let, pak se s největší pravděpodobností jedná o chronické onemocnění, které je třeba diagnostikovat.

READ
Dozrávají rajčata lépe ve tmě nebo na světle?

„Může se jednat o velmi komplexní onemocnění: od celiakie po amyloidózu a tato situace vyžaduje velmi kvalifikovaného gastroenterologa,“ říká Alexey Paramonov. — Průjem může být také způsoben infekcí: virovou (častěji) nebo bakteriální (méně často). Pokud je příčinou infekce, stav netrvá dlouho a často odezní, i když se nic neléčí. Ale sedmý typ na více než měsíc je již vážným signálem.“

Jak jinak by vám stolice mohla dávat signály, že není všechno v pořádku? S pomocí barvy!

“Pacienti se zajímají o barvu mnohem častěji než o konzistenci, zvláště pokud jde o děti,” říká Alexey Paramonov. “A je tu spousta falešných obav.” Lidé se bojí zelené, jasně žluté nebo nerovnoměrně zbarvené stolice. Ale všechny tyto „barvy“ jsou variantou normy. Faktem je, že barva výkalů je určena stupněm metabolismu bilirubinu. Bilirubin vstupuje do střevního lumen se žlučí a pak jej bakterie, které žijí ve střevech, pomalu zpracovávají. Dostane se tam jasně žlutá, pak se změní na zelenkavou, pak zelenou, pak hnědou a vyjde tmavě hnědá. A v situacích, kdy je expozice krátká – stolice přechází do střev velmi rychle – nestihne zhnědnout. To není problém, ale další příznak, který bereme v úvahu při diagnostice stejného dráždivého střeva. Zvláště pro matky je velmi důležité, aby to pochopily ve vztahu k dětem a miminkům: zelená stolice je variantou normy, není to vůbec žádná katastrofa.“

Ale v této paletě jsou některé skutečné červené vlajky. Rozhodně nebezpečnou barvou je černá, která se objeví náhle bez zjevného důvodu, jako je užívání léků. V tomto případě je vysoká pravděpodobnost, že dojde k vnitřnímu krvácení v žaludku, dvanáctníku nebo tenkém střevě. Příliš světlá, téměř bílá nebo světle žlutá stolice může také naznačovat problém: nastává, když přestane vytékat žluč. Příčinou může být akutní virová hepatitida nebo kámen ve žlučovodu. V obou případech byste se měli okamžitě poradit s lékařem.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: