Kde postavit lázeňský dům na letní chatě?

Mít vlastní lázeňský dům ve své letní chatě je velké štěstí. Můžete se v něm zbavit stresu po náročném dni nebo týdnu, provádět kosmetické nebo wellness procedury a jen tak relaxovat. Ale někdy je potěšení zastíněno vyřešením vztahů se sousedy, zástupci SNT nebo vládními agenturami. Nejčastější stížností je špatné umístění vany. Aby se předešlo nekonečným sporům, je lepší si předem (ve fázi návrhu) podrobně prostudovat pravidla pro výběr místa pro tuto strukturu. Bohužel mnozí nevěnují dostatečnou pozornost místo koupele, kompletní přechod na dům, hozblok, garáž a tak dále. Což mimochodem může vést nejen k hádkám se sousedy, ale také ke vzniku potenciálně nebezpečných situací: například požárů.

Mít vlastní lázeňský dům ve své letní chatě je velké štěstí

Mít vlastní lázeňský dům ve své letní chatě je velké štěstí

Některá historická fakta

Za starých časů bylo všechno úplně naopak: koupel byla považována za zvláštní, nečisté místo, ve kterém lidé smývají své hříchy. Proto se k výběru místa pro ni přistupovalo se vší odpovědností, aby se uklidnili zlé duchy, podle legendy žijící v lázních. Jak si naši předkové vybírali místo pro koupel?

Vany byly vybudovány na dvorcích, daleko od domu, ale blíže ke zdroji vody (pro snazší přenášení vody) a k rokli (aby do ní stékala špinavá voda). Situace se mírně změnila v 18. a 19. století. Je to dáno tím, že lidé začali z hustě osídlených vesnic odcházet do nezastavěných oblastí. Bylo problematické okamžitě postavit dům na novém místě. Proto si vybrali místo u vody a postavili lázeňský dům. Bydleli v něm, vařili, prali a dokonce ho používali jako přístavbu. Zpravidla po několika letech došlo k rozvoji území, orání půdy, postavení pevného domu pro celou rodinu a dalších staveb. Někdy z takového dvora, který začínal lázeňským domem, postupně vznikl statek nebo vesnice.

Obraz lázně v malbě. Fotografie z lovestory.ru

Obraz lázně v malbě. Fotografie z lovestory.ru

 1. Přítomnost nádrže
 2. Přítomnost rokle
 3. Dostatečná vzdálenost od bydlení

Hlavní kritéria pro místo pro stavbu vany podle SNiP

Připravte se na to, že SNiP se na chvíli stane vaší referenční knihou. Ostatně právě tam jsou stanoveny základní požadavky na místo pro budoucí koupel. Je nutné prostudovat SNiP 30-02-97 “Plánování a rozvoj území zahrádkářských sdružení občanů, budov a staveb”, který určuje normy pro výstavbu zahradních pozemků. Tento dokument stanoví bezpečné vzdálenosti od budov na vašem pozemku a těch, které s ním sousedí. Zvláštní pozornost je věnována materiálům, ze kterých jsou tyto stavby a ploty vyrobeny. Dám několik parametrů, pokud si přejete, můžete se seznámit s jejich úplným seznamem otevřením tištěné nebo elektronické verze SNiP.

Vzdálenost od lázeňského domu k dřevěné hlavní budově na sousedním pozemku je nejméně 15 metrů

Vzdálenost od lázeňského domu k dřevěné hlavní budově na sousedním pozemku je nejméně 15 metrů

 1. Vzdálenost od lázeňského domu k hranici se sousedním pozemkem (podél plotu nebo hranice) je nejméně 1 metr. Je důležité, aby se: sklon střechy by měl „vypadat“ směrem k místu.
 2. Vzdálenost od lázeňského domu k dřevěné hlavní budově na sousedním pozemku je nejméně 15 m. Je důležité, aby se: je lepší se sousedy předem projednat vzdálenost od garáže (lze v ní skladovat hořlavé látky), studny nebo studny (ne každému vyhovuje, že vedle zdroje pitné vody je odváděna špinavá z vany ), dětské hřiště (stejná situace jako u studny), grilovací plochy a tak dále.
 3. Vana, jako každá jiná budova, by neměl zakrývat oblast sousedů. V tomto ohledu se doporučuje ponechat mezeru mezi vanou a plotem / hranicí, která se rovná výšce samotné vany.
 • Vzdálenost od lázní k zařízení z nehořlavých materiálů by měla být alespoň 6-10 m
 • Vzdálenost od lázeňského domu k dřevěným budovám hospodářského významu je nejméně 10-15 m
 • Vzdálenost od lázeňského domu k dřevěným budovám s povrchovou úpravou zpomalující hoření je minimálně 8-10 m
 • Od obytné budovy musí být vana odstraněna nejméně 8 m
 • A konečně „červená čára“ (minimální vzdálenost od ulice nebo vozovky) by měla být 5 m
READ
Co je Raspberry?

Další kritéria výběru

Ekologické předpisy

 1. Vzdálenost od vany k lesu by měla být alespoň 15 m
 2. Vzdálenost ke studni s pitnou vodou – minimálně 12m
 3. Vzdálenost k vysokým stromům – nejméně 4 m, ke středně vysokým stromům – nejméně 3 m a ke keřům – nejméně 1 m

Návrh budoucí vany

Pokud se rozhodnete postavit zakouřený lázeňský dům (který je vytápěn černě), pak by vzdálenost od nejbližších budov a hranic pozemku měla být alespoň 12 m. Navíc musíte vzít v úvahu nejčastější směr větru v této oblasti, takže že kouř „nevykouří“ sousedy z jejich domů . Obecně platí, že v hustě obydlených městech, obcích, zahrádkářských spolcích a obcích není stavba zakouřených van povolena z důvodu vysokého nebezpečí požáru. Majitelé pozemku na okraji města to mají o něco jednodušší: musí se postarat pouze o dodržování pravidel týkajících se jejich budov a pravidel pro environmentální management.

Pokud se rozhodnete postavit kouřovou lázeň, musí být vzdálenost k nejbližším budovám a hranicím místa alespoň 12 metrů

Pokud se rozhodnete postavit kouřovou vanu, musí být vzdálenost k nejbližším budovám a hranicím místa alespoň 12 m

Pro nekuřáckou vanu (v bílé barvě) jsou požadavky jiné. Může být umístěn mimo budovy, nebo může být kombinován s domem. Tato kombinace výrazně šetří místo i finanční prostředky na samostatnou větev vodovodu a kanalizace. Aby ale vše správně fungovalo, je lepší projekt probrat s odborníkem a nešetřit na dobré hydroizolaci a odvětrávání.

Vlastnosti krajiny a půdy

Při výběru území pro stavbu vany nezapomeňte na vlastnosti místní krajiny a půdních charakteristik. Tyto informace vám pomohou při výběru typu základu a materiálů. Pokud je reliéf nerovnoměrný, pak je lepší postavit vanu na vyvýšené ploše. To zajistí dobré zásoby. Někdy odborníci radí i na rovném terénu vytvořit umělý kopec, aby nedošlo k instalaci drenážního zařízení a poskytnutí přirozené ochrany základu. Čím tvrdší půda, tím lépe.. Proto jsou oblasti s písčitou půdou (zejména s jemným pískem) okamžitě vymazány ze seznamu „žadatelů“. Důležitá je také přítomnost rezervoáru.

 1. Koupel by neměla být umístěna přímo u vody samotné nebo v oblasti náchylné k záplavám
 2. Vana by měla být umístěna alespoň 20 m od vody
 3. Odpadní voda nesmí za žádných okolností odtékat do vodního útvaru.

Klimatické funkce

V mírném klimatu je místo pro koupel vybráno tak, že vchod byl na jižní straně. To platí zejména pro ty, kteří nemají odpor k tomu, aby v zimě „podléhali parku“. Od jihu přichází méně sněhu a rychleji taje. Okna by měla směřovat na západ nebo jihozápad: to zajistí maximální množství denního světla.

READ
Co může zabít štěnice?

Umístění vzhledem k ostatním budovám

 1. Obvykle se staví vany po větru vzhledem k ostatním budovám. Toto uspořádání bude chránit před silnými dešti, které poškozují dřevo.
 2. Samotná lázeň a vstup do ní by měly být jasně viditelné z oken obytné budovy. Je velmi obtížné být neustále ve vaně během podpalování. Všichni rádi spojujeme podnikání s potěšením, takže se snažíme dělat několik věcí současně. Proč neudělat pár maličkostí v domě, když je lázeň vytápěna? Proto by měl být dobře viditelný z oken obývacího pokoje. V případě požáru bude jednodušší a rychlejší přijmout vhodná opatření.

Dostupnost rekreační oblasti

Při určování místa pro koupel se musíte okamžitě rozhodnout, zda v jeho blízkosti bude místo k odpočinku. Pokud ano, naplánujte si ji v souladu s velikostí budoucí vany.

Výběr místa pro koupel podle Feng Shui

Existuje ještě jeden způsob, jak si vybrat místo pro koupel – to je odkaz na staré čínské učení Feng Shui. Hned objasním, že tato metoda pomůže určit energeticky správné místo. Nemá to nic společného s SNiP, ani s požadavky pravidel na ochranu přírody a požární bezpečnost.

 • Kariérní zóna
 • Inteligence, spiritualita a vzdělání
 • Kreativita, budoucnost a děti
 • Minulost a rodina
 • Cestovat
 • Manželství a vztahy
 • Bohatství, sláva a tak dále

Zajímavé: na jižní straně je nežádoucí vybudovat vanu.

Na jižní straně je nežádoucí vybudovat vanu

Na jižní straně je nežádoucí vybudovat vanu

Vzdálenost od koupelny k domu: požární, sanitární a stavební předpisy

Provoz vany je spojen se zvýšeným nebezpečím požáru a také s likvidací odpadních vod. Tyto okolnosti je třeba vzít v úvahu nejen při projektování, ale také při výběru místa na místě. Důležitým kritériem je vzdálenost od vany k domu; požární předpisy zohledňují další parametry. Zjistíme, co je třeba vzít v úvahu při umístění budovy, abyste se ochránili před správními sankcemi a soudními spory se sousedy.

Jaké normy upravují stavbu vany

Vzdálenost mezi objekty na místě je důležitou otázkou. A přestože se většina majitelů při stavbě řídí především ohledy na pohodlí a estetiku, všestranná bezpečnost závisí na vzdálenostech. Předpisy jsou navrženy tak, aby splňovaly bezpečnostní požadavky ve třech kontextech:

 • Stavební normy a pravidla (SNiP).
 • Požadavky a pravidla požární bezpečnosti.
 • Hygienická pravidla a normy (SanPiN).
READ
Jak zasklít letní verandu?

Je důležité pochopit, že jakékoli normy, například vzdálenost lázeňského domu od domu podle norem požární bezpečnosti, znamenají dodržování minimální vzdálenosti budov nejen na jejich vlastním místě. Berou se v úvahu stavby umístěné na sousedních pozemcích.

Pokud vezmeme v úvahu lázeň, pak pravidla upravující její konstrukci jsou shromážděna v SP 30-102-99 a SNiP 30-02-97. Stránka podléhá následujícím požadavkům:

 • Pozemek musí být na vyvýšeném místě, ne nízko. To zjednoduší organizaci svodů.
 • Pokud má lokalita sklon, může mít libovolný směr kromě severu.
 • Půda by měla být dostatečně hustá, bez tendence bobtnat.

Vzdálenosti mezi vanou a jinými předměty

Mezi všemi významnými objekty na místě jsou předepsány normativní vzdálenosti. Pozor je třeba věnovat i sousedním pozemkům, protože mohou být vyžadovány úpravy ohledně jejich staveb.

Například je možná varianta, kdy jste právě uvažovali o stavbě lázeňského domu a na sousedním pozemku již existuje. Pokud stojí v blízkosti plotu, budete muset jednostranně dodržovat předpisy.

Vzdálenost k plotu

Bez ohledu na to, jak malá je lázeňská budova, může vrhat stín na sousední území. Navíc se jedná o potenciálně požárně nebezpečný předmět, protože při stavbě je použito dřevo a další hořlavé materiály.

SNiP omezuje minimální vzdálenost mezi vanou a plotem v závislosti na materiálech jejich výroby. V tomto případě musí být splněna i druhá podmínka: stín by neměl překážet sousedům. Jsou možné následující kombinace:

 • Mezi dřevěným plotem a kamennou stavbou je ponecháno minimálně 6 m. Totéž platí i v opačné situaci: plot z kamene a stěny (nebo stropy) ze dřeva.
 • Pokud byl při stavbě obou objektů částečně použit strom, jsou nesené od sebe o 8 m.
 • Pokud jsou oba objekty dřevěné, zbývá mezi nimi 10 m.

Samostatně je řešena otázka organizace a umístění odtoku. Pokud se chystáte uspořádat odtokovou jímku pro odpadní vodu, neměla by být také blíže než 3 m od plotu. Pokud se předpokládá hlavní drenážní systém s plnou filtrací (výkop naplněný pískem a štěrkem), pak je přípustné snížit vzdálenost na 1 m.

Do obytného domu

Ne všichni majitelé pozemků si uvědomují, že minimální možná vzdálenost mezi lázeňským domem a domem na místě je nakonec určena materiály stěnových konstrukcí. Tuto jemnost je užitečné vzít v úvahu ve fázi návrhu; pak budete mít více příležitostí vybrat si místo pro stavbu.

Závislost vzdálenosti na materiálu stěn má následující podobu:

 • Jak v lázeňském domě, tak v obytné budově jsou stěny vyrobeny z cihel (nebo jiného nehořlavého materiálu, například pěnové bloky, kámen, železobeton). Mezi budovami je dodržováno minimálně 6 m.
 • Vzdálenost se zvyšuje na 8 m, pokud byla stavba domu provedena pomocí výše uvedených technologií, ale podlahy jsou dřevěné.
 • Mezi zděným (nebo podobným) domem a dřevěnou vanou by mělo zůstat 10 m.
 • Pokud jsou konstrukce stěn obou objektů dřevěné, jsou od sebe vzdáleny minimálně 15 m.
READ
Co se stane s tělem, když budete každý den pít heřmánkový čaj?

Výchozím bodem pro měření je podstavec nebo jakýkoli prvek budovy, který vyčnívá více než půl metru. Pokud budova nemá žádné vyčnívající části, odpočítává se od zdi. Toto pravidlo je třeba dodržovat nejen mezi sousedními pozemky, ale i v rámci areálu.

Při výběru vhodné vzdálenosti může pomoci znalost dalších jemností. Pokud je například dům v sousední oblasti otočený k vám prázdnou zdí (nemá okna na vaší straně), lze vzdálenost zmenšit na tři metry. Také, pokud je koupel tradiční (na dřevě), je velmi žádoucí vzít v úvahu větrnou růžici; při tomto způsobu střelby se vzdálenost od ostatních budov zvětšuje na maximum.

Mezi sousedními lázněmi

Standardní normy lze použít nejen pro určení vzájemné polohy vany a dalších budov, ale také pro relativní polohu van v sousedních oblastech.

Stejně jako v případě obytné budovy vše závisí na materiálech, ze kterých jsou stěny složeny. Mezi kamennými budovami můžete nechat mezeru 7-8 m, zatímco u dřevěných budov se zvyšuje na 15 m, což je spojeno s problémy požární bezpečnosti.

K červené čáře

Pokud chcete plánovat web bez sankcí, musíte vzít v úvahu umístění červených čar. Oddělují soukromý majetek od veřejného území, po kterém procházejí silnice, pozemní a podzemní komunikace.

Sanitární normy předepisují odstranění vany z komunikací nejméně o 5 m. Pokud je červená čára umístěna dostatečně daleko, lze vanu plánovat jeden metr od plotu. Je pravda, že před komunikací by mělo zůstat 5 m.

Do přírodní nádrže

Někdy pozemek sousedí s přírodní nádrží, řekou nebo jezerem nebo v blízkosti protéká potok (do této kategorie jsou také zahrnuty nádrže a kanály, i když jsou umělého původu). Mnoho majitelů se snaží získat takový pozemek, aby postavili lázeňský dům na pobřeží a po parní lázni se ponořili do vody.

Ve vodním zákoníku Ruské federace (část 1, článek 65) jsou však území sousedící s pobřežím prohlášena za zóny ochrany vody, ve kterých je regulováno mnoho forem činnosti, včetně soukromé výstavby.

V části 5 Čl. 65 VK uvádí, že délka přírodní nádrže ovlivňuje šířku ochranného pásma vod. Povolené vzdálenosti pro výstavbu soukromých budov jsou následující:

 • 50 metrů od pobřeží, pokud délka řeky (toku) nepřesahuje 10 km.
 • Na 100 metrů, pokud se nádrž táhne na 10-50 km.
 • 200 metrů, pokud je délka větší než 50 km.
 • Na břehu moře je ochranné pásmo vody 500 m.
 • U krátkých toků a řek (do 10 km) se pásmo ochrany vod shoduje s pobřežním pásem.
READ
Jak citron škodí tělu?

Požární bezpečnost

I když správně nastavíte vzdálenost mezi domem a požární vanou na vašem místě, není to zdaleka jediný požadavek federálního zákona “O požární bezpečnosti” č. 69-FZ (ze dne 21.12.1994). Při plánování a stavbě vany musíte dodržovat následující pravidla:

 • Vybavte budovu hasicím přístrojem.
 • Na stěny a podlahy v kontaktu s kamny volte ohnivzdorné materiály.
 • Před topeniště dejte plech, který ochrání okolí před spadaným uhlím.
 • Tam, kde potrubí prochází stropem, chraňte okolní materiály před vznícení.
 • Zajistěte dobré větrání, aby se zabránilo hromadění oxidu uhelnatého v prostorách.
 • Nezahřívejte stěny trouby nad 120 °C.

Pro první spuštění pece je nutná přítomnost požárního inspektora, který vypracuje zákon o požární bezpečnosti. Pokud není možné přizvat zástupce HZS, je nutné při spouštění zkontrolovat rovnoměrnost vytápění a tah komína.

Popis videa

O vzdálenostech podle GOST pro koupel v následujícím videu:

Hygienické normy

Dodržování pravidel SanPiN není o nic méně důležité než výběr vzdálenosti od lázeňského domu k sousednímu domu pro požární bezpečnost. Sauna zůstane bezpečná pro životní prostředí a pohodu návštěvníků, pokud bude zajištěna nejen správná vzdálenost, ale také následující pravidla:

 • Pokud neexistuje centrální kanalizace, zorganizujte systém likvidace odpadních vod.
 • Při výzdobě a izolaci interiéru používejte materiály šetrné k životnímu prostředí.
 • Vybavte ventilaci, sledujte těsnost komína a činnost ventilů.

Jaké jsou požadavky na stavbu

Každý majitel si samozřejmě stránky naplánuje podle svého. Ale můžete se vyhnout mnoha problémům (spory se sousedy, jejich stížnosti na dozorové orgány), pokud vezmete v úvahu nejen normy, ale také práva sousedů ve věci umístění vany. Následující doporučení vám pomohou:

 • Dodržujte vzdálenosti a další předpisy týkající se umístění vany.
 • Vyberte vyvýšené místo pro stavbu; chránit budovu před povodněmi na jaře a na podzim.
 • Pro vstup zvolte jižní stranu, v zimě to zjednoduší přístup do lázní.

Pokud není možné dodržet požadavky na umístění vany, můžete se dohodnout se sousedy na zmenšení vzdálenosti. Dohoda o nepřítomnosti pohledávek se uzavírá písemně a je ověřena notářem. Je třeba mít na paměti, že zůstává v platnosti pouze u tohoto vlastníka. Pokud se vlastník změní, budete muset znovu vyjednávat.

Popis videa

O tom, kam umístit vanu, v následujícím videu:

Nejdůležitější znaky

Plánování a výstavba vany na soukromém pozemku se provádí s ohledem na pravidla výstavby, požární a hygienické bezpečnosti. Důležitou součástí pravidel je dodržování minimálních vzdáleností k různým objektům na vlastních a sousedních pozemcích, stejně jako k přírodním nádržím a červeným čarám. Velmi důležitá je schopnost domluvit se se sousedy, pokud nesplní požadavky.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: