Jak Nitox působí?

Injekční roztok je průhledný, mírně viskózní, hnědé barvy, s charakteristickým zápachem.

1 ml
dihydrát oxytetracyklinu 200 mg

Baleno po 20, 50, 100 ml v hermeticky uzavřených lahvičkách příslušného objemu, uzavřených pryžovými zátkami a rolovanými hliníkovými uzávěry.

Každá lahvička je označena názvem organizace výrobce, její adresou a ochrannou známkou, názvem, způsobem použití a objemem léčivého přípravku v lahvičce, číslem šarže, datem použitelnosti, názvem a obsahem účinné látky, nápisy „ Sterilní“ a „Pro zvířata“, podmínky skladování, označení specifikací, značka shody a poskytnout návod k použití.

Osvědčení o registraci č. PVR-2-5.0/00533 ze dne 29.12.06

Popis léku je založen na oficiálně schváleném návodu k použití a schválený výrobcem pro vydání z roku 2011.

Farmakologický účinek

Antibiotikum ze skupiny tetracyklinů. Dihydrát oxytetracyklinu, který je součástí léčiva, má bakteriostatický účinek. Aktivní proti většině grampozitivních a gramnegativních bakterií, vč. Streptokoky, stafylokoky, Corynebacteria, Clostridia, Erysipelothrix, Pasteurella, Fusobacteria, Salmonella, Pseudomonas, Actinobacteria, Escherichia, Chlamydia, Rickettsia a Spirochetes. Dlouhodobý (prodloužený) účinek léku je způsoben komplexem dihydrátu oxytetracyklinu s hořčíkem.

Při intramuskulárním podání se dihydrát oxytetracyklinu rychle vstřebává z místa vpichu a dosahuje maximální koncentrace v orgánech a tkáních 30-50 minut po podání. Terapeutická hladina oxytetracyklinu v krevním séru je udržována po dobu 60-72 hod. Dihydrát oxytetracyklinu je z těla vylučován převážně močí a žlučí, u zvířat v laktaci částečně mlékem.

Z hlediska stupně dopadu na tělo je Nitox 200 klasifikován jako středně nebezpečná látka (třída nebezpečnosti 3 dle GOST 12.1.007).

Indikace

Léčba infekčních onemocnění způsobených patogeny citlivými na oxytetracyklin u skotu, malých přežvýkavců a prasat, včetně:

– rány a poporodní infekce;

– sekundární infekce u virových onemocnění.

Dávkovací režim

Lék se podává zvířatům jednorázově hluboko intramuskulárně v dávce 1 ml injekčního roztoku na 10 kg hmotnosti zvířete (20 mg dihydrátu oxytetracyklinu na 1 kg hmotnosti). V případě potřeby se injekce léku opakuje po 72 hodinách.

Maximální dávka pro podání do jednoho bodu těla: skot – 20 ml, malá zvířata – 5-10 ml. Pokud je objem injikovaného roztoku větší, než je uvedeno, měl by být zvířatům podán na několik míst.

Nežádoucí účinek

Místní reakce: je možný erytém a svědění v místě vpichu, které rychle spontánně vymizí.

READ
Kde roste sněženka kavkazská?

Systémové reakce: jsou možné alergické reakce.

Kontraindikace

– současné užívání s kortikosteroidy a estrogeny;

– zvýšená citlivost na tetracyklinová antibiotika.

Použití přípravku Nitox 200 u psů, koček a koní je zakázáno.

Zvláštní instrukce

V případě potřeby (předávkování nebo přetrvávající alergické reakce) se doporučuje intravenózní podání přípravků obsahujících vápník (chlorid vápenatý, boroglukonát vápenatý).

Vzhledem k výraznému snížení antibakteriálního účinku oxytetracyklinu se Nitox 200 nedoporučuje používat současně s penicilinovými a cefalosporinovými antibiotiky.

Porážka zvířat na maso je povolena nejdříve 21 dní po podání léku. Maso zvířat nuceně usmrcených před uplynutím stanovených lhůt se používá přímo ke krmení zvířat nebo k výrobě masokostní moučky.

Mléko od dojnic by se nemělo konzumovat ani zpracovávat do 7 dnů po podání Nitoxu 200. Takové mléko lze po tepelné úpravě použít ke krmení zvířat.

Veškerá práce s léčivem by měla být prováděna v souladu s pravidly osobní hygieny a bezpečnosti stanovenými při práci s veterinárními léčivými přípravky.

Pokud se Nitox 200 náhodou dostane na kůži nebo sliznice, musí být okamžitě odstraněn tampónem a omyt velkým množstvím vody.

Nitox

Nitox 200 (Nitox 200) je léčivý přípravek k léčbě velkého, malého skotu a prasat s infekčními onemocněními bakteriální etiologie a sekundárními infekcemi virovými onemocněními.
1 ml léčiva obsahuje 200 mg dihydrátu oxytetracyklinu a pomocné složky jako účinnou látku.
Vzhledově je droga čirá, mírně viskózní hnědá kapalina s charakteristickým zápachem.
Lék se vyrábí ve formě sterilního roztoku, balený po 20, 50, 100 ml v hermeticky uzavřených lahvičkách příslušného objemu, uzavřených pryžovými zátkami a válcovanými hliníkovými uzávěry. Každá lahvička je opatřena etiketou s uvedením: názvu výrobní organizace, její adresy a ochranné známky, názvu, způsobu použití a objemu léčivého přípravku v lahvičce, čísla šarže, data expirace, názvu a obsahu účinné látky, nápisů „Sterilní“ a „Pro zvířata“ a Poskytněte návod k použití.
Lék uchovávejte s bezpečnostními opatřeními (seznam B) na tmavém a suchém místě při teplotě od 0°C do 20°C. Skladovatelnost za uvedených podmínek skladování je 18 měsíců od data výroby. Po uplynutí doby použitelnosti by se Nitox 200 neměl používat.

Dihydrát oxytetracyklinu, který je součástí léku, má bakteriostatický účinek na většinu grampozitivních a gramnegativních bakterií, včetně streptokoků, stafylokoků, korynebakterií, klostridií, erysipelothrix, pasteurella, fusobakterie, salmonely, pseudomonády, aktinobakterie, Eschlascherichia rickettsie a spirochéty. Dlouhodobý (prodloužený) účinek léku je způsoben komplexem dihydrátu oxytetracyklinu s hořčíkem. Při intramuskulárním podání se dihydrát oxytetracyklinu rychle vstřebává z místa vpichu a dosahuje maximální koncentrace v orgánech a tkáních 30-50 minut po podání. Terapeutická hladina antibiotika v krevním séru se udržuje po dobu 60-72 hodin. Dihydrát oxytetracyklinu se z těla vylučuje hlavně močí a žlučí, u zvířat v laktaci částečně mlékem.
Z hlediska míry dopadu na tělo je Nitox 200 klasifikován jako středně nebezpečná látka (třída nebezpečnosti 3).

Předepsáno skotu, ovcím, kozám, prasatům, psům a kočkám k léčbě bakteriálních infekcí gastrointestinálního traktu (včetně enteritidy, gastroenteritidy, gastroenterokolitidy), onemocnění dýchacích cest (včetně bronchitidy, bronchopneumonie, rýmy), chirurgických onemocnění (včetně ran, abscesů záněty kloubů), onemocnění urogenitálního systému (metritida, endometritida, cystitida, uretritida, pyelonefritida), onemocnění kůže a měkkých tkání (včetně pupečníkových infekcí) a také komplikace způsobené mikroorganismy citlivými na amoxicilin. K léčbě leptospirózy, mastitidy, agalaktie u prasat, aktinomykózy, erysipelu prasat, parainfluenzy a paratyfu.

Droga se používá u skotu, malého skotu a prasat k léčbě infekčních onemocnění způsobených patogeny citlivými na oxytetracyklin, včetně: onemocnění dýchacích cest, zánět pohrudnice, pasteurelóza, atrofická rýma, enzootický potrat, mastitida, MMA syndrom, keratokonjunktivitida, hniloba kopyt, hnisavá artritida, pupeční sepse, absces, zánět pobřišnice, ranné a poporodní infekce, anaplazmóza a také sekundární infekce způsobené virovými onemocněními.
Lék se podává zvířatům jednorázově hluboko intramuskulárně v dávce 1 ml nitoxu na 10 kg hmotnosti zvířete (20 mg dihydrátu oxytetracyklinu na 1 kg hmotnosti). V případě potřeby se injekce léku opakuje po 72 hodinách.
Maximální dávka pro aplikaci do jednoho bodu těla: skot – 20 ml, malá zvířata – 5-10 ml. Pokud je objem injikovaného roztoku větší, než je uvedeno, měl by být zvířatům podán na několik míst.
V místě vpichu léku může být pozorován erytém a svědění, které rychle zmizí. V případě potřeby (předávkování nebo přetrvávající alergické reakce) se doporučuje intravenózní podání přípravků obsahujících vápník (chlorid vápenatý, boroglukonát vápenatý).
Lék by neměl být užíván současně s kortikosteroidy a estrogeny. Vzhledem k výraznému snížení antibakteriálního účinku oxytetracyklinu se lék nedoporučuje používat současně s penicilinovými a cefalosporinovými antibiotiky. Je zakázáno používat Nitox u psů, koček, koní a zvířat se selháním ledvin, stejně jako u zvířat s přecitlivělostí na tetracyklinová antibiotika.
Porážka zvířat na maso je povolena nejdříve 21 dní po podání léku. Maso zvířat nuceně usmrcených před uplynutím stanovených lhůt se používá přímo ke krmení zvířat nebo k výrobě masokostní moučky. Mléko od dojných zvířat by nemělo být konzumováno nebo zpracováno do 7 dnů po podání nitoxu. Takové mléko lze po tepelné úpravě použít ke krmení zvířat.

Po injekci Nitox 200 jsou možné alergické reakce – erytém, svědění v místě vpichu, které rychle zmizí bez zásahu. V případě potřeby (předávkování nebo přetrvávající alergické reakce) se doporučuje intravenózní podání přípravků obsahujících vápník (chlorid vápenatý, boroglukonát vápenatý).

Hlavním faktorem limitujícím použití nitoxu je přecitlivělost na účinnou látku nebo další složky léku. Kromě toho se nedoporučuje současné užívání léku a kortikosteroidů a estrogenů. Vzhledem k tomu, že penicilinová a cefalosporinová antibiotika mohou významně snížit antibakteriální účinek tetracyklinu, je jejich kombinované použití zakázáno.

Porážka na maso může být provedena nejdříve 20 dnů po použití léku. Pokud bylo zvíře nuceno utratit před uplynutím této lhůty, pak se používá k výrobě masokostní moučky nebo se podává ke krmení masožravců. Mléko od krav, ovcí a koz se minimálně týden po injekci Nitox nekonzumuje ani nezpracovává. Během tohoto období však může být mléko tepelně zpracováno a použito ke krmení zvířat.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: